Кои сме ние

Гражданско движение „Бъдеще за Русе“ е неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Сдружението бе създадено през м. март 2011 година, с цел създване на активно гражданско общества в гр. Русе.
Движението защитава правата на своите членове, интересите на Русенските граждани и работи активно за установяване на публичност в работата на местните институции. Възпитава непримиримост към всички форми на корупция, злоупотреби със средства и собственост на община Русе. Дава предложения и становища по актуални за развитието на Русе проблеми.