Разследват чиновници от Община Русе за съучастие в отравянето на града

1

На 24 януари 2017 година, „Бъдеще за Русе“ внесе жалба до Районна прокуратура – Русе, в която сигнализира, че общински чиновници са съдействали за незаконното пускане в ескплоатация на завода за леене на авточасти „Монтюпе“, край Русе. Сигналът е във връзка водено следствие срещу неизвестен извършител, причиняващ щети върху здравето на Русенци.Посочва се, че Комплексното разрешително не съдържа никакви данни и изисквания за количества и измерване на вредни емисии от процеса топене на алуминиева сплав. Не е посочен състава на металургичните добавки, дали съдържат силиций, кадмий или никел, някой от които са забранени за внос в Европейския съюз. Наред с всичко това, производствените помещения и инсталации са въведени в експлоатация и имат издаден Акт16, но не отговарят на разрешеното в Комплексното разрешително. Една от пещите за топене вместо в хале 4 е построена в хале 2, четири от пещите произвеждат двойно повече от разрешеното, а разрешителното е „манипулирано“ с цел заобикаляне на изискванията за изгаряне на отпадъци, като вместо процес „изгаряне на отпадъци“ е записано „регенерация на пясък“.
През 2011 г. „Бъдеще за Русе“ подаде възражение срещу 100 % разширение на завода. МОСВ още през 2012г. е изпратило отговор до Община Русе, в който е посочено, че разрешително се дава на „Монтюпе“, но под условие, че на всяка точка на отделяне на вредни емисии, ще има улавяща инсталация и емисиите ще преминават през пречиствателни инсталации. Въпреки това, от тогава до днес в „Монтюпе“ работят 12 пещи за топене и поддържане на разтопени цветни метали, без нито една пречиствателна инсталация. Дали това бездействие на кмета и общинската администрация е престъпно – ще решава прокуратурата.
Припомняме, че през месец декември 2016 г. „Монтюпе“ поиска да разшири производството си с 50%. Кметът и общински съвет, въпреки заявените от тях декларации, че няма да допуснат тровене на Русенци, не реагираха по никакъв начин.

„Бъдеще за Русе“, подаде възражение в срок и чака отговор от МОСВ.