Общинари окрадоха всички Русенци

corporate-thief  Ако България е най-корумпираната държава в Европа, то Русе е най-корумпираният град. Далавера за десетина милиона лева, ощети общинската хазна. Вместо да поиска възстановяване на щетата, за да покрие дефицита, кметът на Русе, Пламен Стоилов (предложен от Бойко Борисов) предложи, а общинските съветници приеха данък недвижими имоти да се увеличи с цели 67% от 1 януари 2017 година.

Как го направиха?

През 2013 година кметът на Русе Пламен Стоилов е сключил договор с „Топлофикация – Русе“ЕАД с който е учредил безвъзмездното, безсрочно право на строеж на имот с идентификатор 63427.92.7, находящ се в землището на град Русе, местност „Под Ормана” в полза на „Топлофикация’Русе” ЕАД, за изграждане на инсталация за предварително третиране и сепариране на битови отпадъци. 28 декара земя са предоставени безвъзмездно на дружеството, срещу което, то се задължава да изгради депо за разделно събиране на отпадъци.

На 26.11.2013 г. , на заседание на обществения съвет при областен управител (тогава Венцислав Калчев), поканеният,  зам. кмет, Свилен Иванов разяснява ползите от предстоящата сделка: Интересите на община Русе при подписването на договора се изразяват на първо място със спестяването на най-малко 2 млн. лева на година такса битови отпадъци от гражданите.“

Съгласно договорът, депото трябваше да бъде завършено до средата на 2015 година. От тогава Община Русе трябваше да спре да плаща на Министерство на околната среда и водите отчисления, дължими по закон, защото няма депо за разделно събиране. Днес, поради неизпълнение на договора от „Топлофикация- Русе“ ЕАД, община Русе плаща средно по 210 000 лева всеки месец, от парите събирани от Русенци под формата на данък недвижими имоти и такса смет.

Какво направи кметът Пламен Стоилов, за да „защити“ интереса на Русенци. През 2016 година, вместо да поиска от „Топлофикация“ ЕАД, причинените от неизпълнението на договора щети, изразяващи се в продължаване на плащането на отчисления към МОСВ и неустойките по договора, той сключи нов договор и разсрочи построяването с още една година. До днес загубите от неизпълнения договор са над 8 000 000 лева. Колко милиона са дължимите и непотърсени от Пламен Стоилов, неустойки – никой не знае.

Подписването на новия договор, бе съпроводено с криминално прието решение на общински съвет. На сесия на общински съвет, съветниците приеха решение за нов договор, без повечето от тях да знаят за какво гласуват. В изпратените им по електронната поща от председателя на общински съвет, писма с предложенията за сесията, това предложение им бе „спестено“, а на сайта на институцията бе публикувано, едва след като сесията приключи.

За да запълни зейналата дупка в общинския бюджет, през м. декември 2016 г., Пламен Столов предложи, а съветниците приеха, данък сгради да бъде увеличен с 67 %.

Резултатът от цялата далавера: „Топлофикация – Русе“ ЕАД се облагодетелства с над 10 000 000 лева (като не плати на Община Русе дължимото обезщетение), а Русенци бяха натоварени с 67% повече данък върху недвижимите имоти. Както казват  откраднаха от гражданите за да дадат на своите.

Още през 2016г. председателят на „Бъдеще за Русе“ постави въпроса пред общински съвет и поиска преразглеждане на решението за сключване на нов договор. Не последва нищо…

Видеото от изказването е показателно, обърнете внимание на реакцията на съветниците.

 

Един коментар към “Общинари окрадоха всички Русенци

  1. Тия от Русе са си таковали пушека. То бива кражби, ама много нагло бе!

Вашият коментар