Добре дошла в Клуба, съдия Ина Райчева

Ina RaichevaКъм клуба на разследваните от прокуратурата съдии, се присъедини и Ина Райчева, съдия от административен съд – Русе.

Срещу нея е подадена жалба, за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение и изготвянето на документ с невярно съдържание – протокол от съдебно заседание.

Висящ е въпросът дали ще бъде сигнализирана прокуратурата и за извършено от нея лично укривателство. В делото (адм. дело №208/2016г. на АС-Русе), тя е открила производство по оспорване истинността на актове за държавна собственост, съставени от администрацията на областен управител на област Русе, но отказала да го приключи, без да се произнесе дали са такива. В папката се съдържат всички доказателства, че документите са с невярно съдържание, а в прокуратурата има образувана преписка срещу представилия ги пред съда като доказателство Стефко Бурджиев, вече бивш областен управител на област Русе. Резултат от това е укриване престъпниците, което е престъпление по Наказателния кодекс. От нея е поискано постановяването на допълнително решение, в което да се произнесе за верността на документите.
Срещу Стефко Бурджиев има образувани и друга преписка, по които прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура Русе и Огнян Басарболиев (бивш окражен прокурор, сега ръководител на Апелативна прокуратура В.Търново) го оневиниха, но Върховна касационна прокуратура отмени изцяло постановленията и на двамата и върна преписката за ново решаване.
Останалите русенски съдии от клуба са Дарин Йорданов – за това, че е излъгал в съдебно решение, че в делото са налични доказателства, които действително ги няма, Галина Магардичиян, Милен Бойчев и Николинка Чокоева – за това, че в съдебно решение са излъгали, че имот се намира на друго географско място и също за съставяне на протокол от съдебно заседание с невярно съдържание.
В Клуба членуват и още десетина съдии от Върховен административен съд и Върховен касационен съд, също лъгали , за да могат решенията постановени с измама от русенските съдии,  да влязат в сила.