Добре дошла в Клуба, съдия Ина Райчева

Към клуба на разследваните от прокуратурата съдии, се присъедини и Ина Райчева, съдия от административен съд – Русе. Срещу нея е подадена жалба, за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение и изготвянето на документ с невярно съдържание – протокол от съдебно заседание. Висящ е въпросът дали ще бъде сигнализирана прокуратурата и за извършено от…