Фалш, алчност и безпардонност погубват Русе

IMG_0284

Съсипването на културното наследство на Русе, продължава с пълна сила през 2017г., с „безценната“ помощ на общинската администрация, при кмета Пламен Стоилов, предложен два пъти за такъв от премиера Бойко Борисов. След унищожаването на „Вития мост“ на крайбрежния парк и на павираната още през 1888 година, улица „Славянска“, дойде ред и на една от най-красивите сгради в България, тъй-наречената „Музикална гимназия“ или още известна като „Френския пансион“. Цялата стряха на западната фасада, в различие от оригиналната сграда, е повдигната с близо метър и така е нарушена геометрията на целия покрив.

Сградата е закупена от държавата на 7 май 2007 г. от Фондация „Бобокови“ООД. На 16.10.2009г. община Русе е дала разрешително за строеж, но през 2014 г. строежът е спрян, поради изтичане срока на разрешителното и отклонения на строежа от одобрения проект.

В Акт за установяване състоянието на строежа, от 5.11.2014г. е записано, че е налице отклонение в геометрията на покрива, като стряхата по западната фасада е надвдигната в отклонение от вида и преди започване на ремонта, като към документа има приложени и снимки.

Въпреки установената нередност, софийската фирма „Ателие Серафимов архитекти“ изработват проект, който не съответства на оригиналната сграда, а на установеното отклонение. Същият е съгласуван през 2015г. от Община Русе, от където е дадено ново разрешение за строеж. Главен архитект на общината е Живка Бучуковска, а зам. кмет по благоустройството е Димитър Наков.

На снимките: Стряхата на сградата в автентичния и вид и повдигнатата стряха, установено като нарушение, което е „одобрено“ от община Русе и незнайно как „съгласувано“ от Министерство на културата.

IMG_0287          Неправомерно повдигнатия покрив на "Музикалната гимназия"

На 9.11.2017г. Гражданско движение „Бъдеще за Русе“ подаде сигнал за унищожаването на паметника на културата, до Министъра на културата. В него се иска сградата да бъде възстановена в автентичния и вид, както и на лицата, които са съгласували проекта, въпреки установеното нарушение да им бъдат отнети правата да съгласуват строежи, свързани с паметници на културата.