Лъжат ли институциите за Фините прахови частици

директива1

На 21 май 2008г. Европейският парламент и Съвета на Европа приеха директива относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа. Директивата е приета и от България, която има задължения по нея. Тук ще се спрем само на приетото по отношение написаното в нея за Фини прахови частици.

Фините прахови частици са определени като два вида – с големина до 10 микр. (ФПЧ-10) и с големина до 2,5 микр. (ФПЧ-2,5).

Важно е да знаем, че в директивата изрично е посочено, че ФПЧ – 2,5 имат значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Освен това, засега няма определен минимален праг, под който ФПЧ – 2,5,  да не представляват риск.

Ето извадка от Директивата, публикация на официалния вестник на ЕС

ф пч

22

По тази причина, към този замърсител не трябва да се прилага същата правна уредба както към другите замърсители на въздуха, т.е те са много по-вредни от останалите. Затова Директивата е определила, че качеството на въздуха следва да се запази и подобрява, а за Фините прахови частици е определена Пределно допустима стойност, която е трябвало България да достигне още на 1 януари 2015г., и е средногодишна норма 25 мкр.гр./м.куб.,  но……това не е границата, под която те са безведни!

Както пише по-горе – няма определен праг под който да са безвредни.

Постигането на стойност 25 мкр.гр./м.куб. средно годишна норма е само първият етап. На втори етап до 1 януари 2020  г. стойностите трябва да паднат до 20 мкр.гр./м.куб.

И така – Първата лъжа – че количества под 25 мкр.гр./м.куб. не са вредни и трябвало да сме спокойни когато ги дишаме.

Втората лъжа е още по-страшна.

Навсякъде, когато стане дума за Фини прахови частици, институциите коментират единствено Наредба за качеството на атмосферния въздух, в която са описани препоръчителните им  стойности.

Има обаче, още една наредба, за която не казват нито дума. Това е Наредба №11 от 14 май 2007г. за норми за Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

В тази наредба е записано, че пробите за Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух се вземат от събраните ръчно ФПЧ-10, и изрично е описано как е правят изследванията. Тоест във Фините прахови частици се предполага съдържание на Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди, вещества, които водят най-често до РАК и то не на дробовете, а на костите и кръвта. 

Редно е да се запитаме – Защо, когато институциите споменават превишени количества на ФПЧ-10, не споменават колко са измерените стойности на Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди.

Ето част от наредбата, публикувана в Държавен вестник:

арсен

Да сте чували, някой да е събирал ръчно Фини прахови частици и да ги е изследвал?

И нека поясним: Полицикличните ароматни въглеводороди се съдържат най-вече в изпаренията отделяни от асфалт и нефтопродукти, така, че мирише ли на тях – бягайте надалеч, и ако искате да сте здравословна околна среда – не позволявайте да асфалтират тротоарите.

Класацията „най-добър град за живеене“ – гавра с Русенци и цяла България

паметник на културата

Има ли, нагла манипулация и гласуване под строй за вдигане имиджа на некадърни управници на Русе?

Паметник на културата в Русе и изринатата на боклука настилка, от първата павирана улица в България.

Изображение2546

На фона на ежедневното обгазяване на Русе, изоставените на самоунищожение паметници на културата, превърнатия в строителна площадка град и прогресивно нарастващия брой на заболелите от РАК в Русе, да твърдиш, че това е най-добрият град за живеене най-малко е лицемерие. Въпреки това, най-вероятно Русе ще бъде „избран“ . Парадоксално, но факт!

Гражданската информационна система донесе, че преди месец, разтревожени от сринатия имидж на управниците в Русе, на съвместно съвещание , депутати от ГЕРБ и от тъй-наречените „Патриоти“ са взели решение да направят всичко възможно да помогнат на колегите си от Русе, защото както върви, на следващите избори от крайдунавския град може да нямат и нито един мандат. Потресаваш е бил фактът, че на традиционното шествие, организирано от ВМРО на 19 февруари, присъствали не повече от 10 души, а започналото разследване на съсипването на общинските здравни заведения, най-вероятно ще засегне и продажбата на „Трета поликлиника“, от което е твърде възможно сегашния кмет Пламен Стоилов да стане клиент на прокуратурата и  да не довърши мандата си.  (Припомняме, че „Трета поликлиника“ бе продадена в нарушение на забраната на закона за общинска собственаст, на цена с около 2,5 милиона лева по ниска от минимално допустимата данъчна оценка). За сриването на имиджа, най-много допринесе  наглото поведение на управниците, по отношение на екологичния геноцид в Русе. Вместо да бъдат съборени незаконно строените промишлени мощности, държавата се спазари, замърсителити сами да си правят мониторинг! С това чашата преля…

На съвещанието, за изготвяне на предизборна стратегия е било взето решение, всички структори на управляващите, независимо къде се намират, да цъкат на сайта на „Дарик“ дружно за Русе. Така ако градът бъде класиран като най-добър, очите на Русенци ще бъдат замазани, а кметчето ще се похвали – „аз него казвам – така гласуваха Русенци“.

Престараването е стигнало дотам, че по непотвърдена информация, за Русе са гласували над 80%. Огромният брой е пропорционален на заетите от управляващите в държавния и общински апарат – чиновници, които цъкат за Русе, по команда на шефа…

Какво обаче са виновни жителите на другите градове, където се живее в пъти по-прекрасно? Нима те станаха заложници на поредната нагла простотия?