Законосъобразни ли са въпросите на Референдума в Русе

карта офис референдум

Русе смело върви към референдум. Повече от 1000 човека вече събират подписи. Невижданата активност на Русенци, доведе до откриване на офис на референдума, в който да бъдат приемани попълнените с подписи бланки.

Наред с ентусиазма и видимия успех, се появиха и първите противници на референдума.  Радко Димитров написа в собственият си сайт  – „Фронтално“, статия под заглавието Адвокати: Референдумът в Русе е извън закона. Адвокатите са Петър Николов от Варна и Анатоли Казаков от политическа партия „Зелените“ в Русе.

Без да се спираме на политическата свързаност и амбиции на тримата, ще коментираме само казаното от двамата адвокати и ще го сравним с текстовете на закона. Некомпетентност или нещо друго, преценете сами.

Петър Николов: „Поставените в русенският референдум въпроси, предполагат те да бъдат решени с наредби, но референдумът не може да издава наредби или да взема решения за издаване на нарезби от общински съвет“.

пнКакво обаче пише в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление? Чл.26, ал.4  „Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото изпълнение.“ Актовете, които приема общински съвет са: Решения и Наредби.

пнцц

Адвокат Анатоли Казаков: „Освен това тези подточки, на първия въпрос засягат материя, която вече е уредена със закони и не може да се преповтаря…Единствено въпросите касаещи местната компетентност могат да бъдат решавани с местен референдум“

нкНека сравним казаното с написаното в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В чл. 21 са посочени правомощията на общински съвет. Какво пише в т.13 на ал.1?
Ето това: „Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;“
Как мислите? Може ли референдумът да реши, общински съвет да приеме наредба съдържаща изисквания за дейността на фирмите на територията на общината?

 

Така че, смело напред – към референдум!

 

Въпросите са напълно законосъобразни.

Можете да се подпишете в подкрепа на референдума, всеки ден пред Халите от 10 до 18 часа.

СЪОБЩЕНИЕ: На 3-ти и 4-ти ноември, от 14 до 16 часа, ще се раздават бланки за събиране на подписи в квартал Здравец – до „Олимп“, кв. Здравец изток – до супермаркет СВА, както и в Парк на младежта – до „Вазата“. Необходими са 18 000 подписа! Нека ги съберем, за бъдещето на русенските деца!

 

сподели във Фейсбук
Bookmark the permalink.

Comments are closed