Най-пазената тайна за мониторинга на въздуха в Русе

Престъпна небрежност или корупция е причината за отравянето на въздуха, който дишат всички Русенци?

На 14 ноември 2018г. фирмата „Лабконсулт“ ЕООД – София е изпратила писмо до кмета на Русе Пламен Стоилов, до директора на РИОСВ -Русе Любомир Атанасов и до председателя на Гражданско движение „Бъдеще за Русе“, Бойко Никифоров.  В него, управителят,  доцент, д-р Цветан Йорданов, предлага, да организираме съвместна среща, на която да набележим план за действие, който да включва 24 часов мониторинг на качеството на въздуха, както и възможност за идентификация на предприятията -замърсители. Отбелязва, че фирмата разполага с уреди, на посоката на преноса и локализиране на източниците.

Първият въпрос, на който „Бъдеще за Русе“, очакваме отговор е – Каква ще бъде реакцията на кмета и директора на РИОСВ-Русе и ще участват ли в такава среща, заедно с „Бъдеще за Русе“?

Вторият, възникна от информацията в писмото, че от 2001 година, в продължение на 15 години, в Русе е работила система за мониторинг на замърсяването на въздуха.

Същата се е базирала на модерна технология (оптична спектроскопия), която е измервала голям брой замърсители. Били са изградени три трасета – едно от сградата на РИОСВ до х-л Рига, другото в района на „Хлебна мая“, третото в Западна промишлена зона, до „ЖИТИ“. Последните две, по неизвестни причини са били демонтирани и с това е била нарушена функционалността на системата.

Питаме се: Къде са отчитани резултатите от измерванията? Кой е разрешил демонтирането на системата? Защо кмета на Русе, не знае нищо за нея, или поне не казва?

Дали, системата не е била демонтирана, за да се скрие химическия състав на замърсяването на въздуха в Русе и да бъдат пуснати в експлоатация безпроблемно нови замърсители ?

Според писмото, това е станало през 2016г., по времето, когато кмет на Русе е бил Пламен Стоилов.

СПОДЕЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Инициативният комитет за референдума в Русе, възрази срещу разширението на „МОНТЮПЕ“

възражение монтюпеВчера, представители на инициативния комитет за провеждане на Референдум за чиста околна среда в община Русе, посетиха дирекция Екология в общината и се запознаха с искането на „МОНТЮПЕ“ЕООД, да му бъде издадено ново комплексно разрешително. От документите е видно, че производството ще се увеличи от 560 на 840 тона, отливки на денонощие, както и че под названието „регенериране на пясък“ е прикрито изгаряне на технологичен отпадък – леярски форми и сърца, съдържащи вредни опасни за здравето органични вещества. Предвидени са две пещи, всяка от тях с капацитет по 120 тона на денонощие, в които отпадъците, съдържащи пясък и свързващи смоли се изгарят про температура 500 градуса. От процесът се извлича пясък, който се използва като вторична суровина. Това изгаряне е мирисът на бакелит, на който се „наслаждават“ Русенци.

Друго, което прави впечатление е, че в документите няма данни, какви са отделяните вредни емисии, отделящи се при топенето и отливането на алуминиевата сплав, както и не са посочени металургичните добавки, вредни ли са те  и не са ли забранени за употреба в Европейския съюз.

Сред  въпросите в продължаващата, подписка за провеждане на Референдум за чиста околна среда в община Русе,  е и въпрос да бъде ли забранено изгарянето на отпадъци.

Преди дни, горя сметището на Русе и Русенци почувстваха резултата. От случая, над 4000 човека са с оплаквания за остро раздразнени горни дихателни пътище, над 40 души са потърсили медиицинска помощ.

„Топлофикация Русе“ е обявила, процедура по оценка въздействие на околната среда, за замяна на 50% от ползваното гориво с гориво от битови отпадъци и биомаса.

Поради неконтролирания състав на битовите отпадъци (всичко, което не става за рециклиране), не е възможно да бъдат поставени ефективни филтри, тъй като не може да бъде определен вида на отделяните при горенето вредни химически агенти.

Единствената технология за безвредно изгаряне на отпадъци е в т.н. съоръжение инсинератор, който не е приложим поради високата му стойност и енергоемкост, и в който използва повече енергия от тази, която се отделя при горенето.

Ако горенето на отпадъци в ТЕЦ Русе, бъде допуснато, няколкото дни обгазяване от сметището, ще бъдат като „пролет“ за Русенци.

На 18 ноември от 11 часа на площада пред община Русе е насрочен протест против изгарянето на отпадъци в ТЕЦа.

Днес, инициаторите на Референдума, внесоха възражение срещу издаването на комплексно разрешително на „МОНТЮПЕ“ЕООД.