Инициативният комитет за референдума в Русе, възрази срещу разширението на „МОНТЮПЕ“

възражение монтюпеВчера, представители на инициативния комитет за провеждане на Референдум за чиста околна среда в община Русе, посетиха дирекция Екология в общината и се запознаха с искането на „МОНТЮПЕ“ЕООД, да му бъде издадено ново комплексно разрешително. От документите е видно, че производството ще се увеличи от 560 на 840 тона, отливки на денонощие, както и че под названието „регенериране на пясък“ е прикрито изгаряне на технологичен отпадък – леярски форми и сърца, съдържащи вредни опасни за здравето органични вещества. Предвидени са две пещи, всяка от тях с капацитет по 120 тона на денонощие, в които отпадъците, съдържащи пясък и свързващи смоли се изгарят про температура 500 градуса. От процесът се извлича пясък, който се използва като вторична суровина. Това изгаряне е мирисът на бакелит, на който се „наслаждават“ Русенци.

Друго, което прави впечатление е, че в документите няма данни, какви са отделяните вредни емисии, отделящи се при топенето и отливането на алуминиевата сплав, както и не са посочени металургичните добавки, вредни ли са те  и не са ли забранени за употреба в Европейския съюз.

Сред  въпросите в продължаващата, подписка за провеждане на Референдум за чиста околна среда в община Русе,  е и въпрос да бъде ли забранено изгарянето на отпадъци.

Преди дни, горя сметището на Русе и Русенци почувстваха резултата. От случая, над 4000 човека са с оплаквания за остро раздразнени горни дихателни пътище, над 40 души са потърсили медиицинска помощ.

„Топлофикация Русе“ е обявила, процедура по оценка въздействие на околната среда, за замяна на 50% от ползваното гориво с гориво от битови отпадъци и биомаса.

Поради неконтролирания състав на битовите отпадъци (всичко, което не става за рециклиране), не е възможно да бъдат поставени ефективни филтри, тъй като не може да бъде определен вида на отделяните при горенето вредни химически агенти.

Единствената технология за безвредно изгаряне на отпадъци е в т.н. съоръжение инсинератор, който не е приложим поради високата му стойност и енергоемкост, и в който използва повече енергия от тази, която се отделя при горенето.

Ако горенето на отпадъци в ТЕЦ Русе, бъде допуснато, няколкото дни обгазяване от сметището, ще бъдат като „пролет“ за Русенци.

На 18 ноември от 11 часа на площада пред община Русе е насрочен протест против изгарянето на отпадъци в ТЕЦа.

Днес, инициаторите на Референдума, внесоха възражение срещу издаването на комплексно разрешително на „МОНТЮПЕ“ЕООД.

Bookmark the permalink.

Comments are closed