Приключва най-значимото събитие за Русенци

референдум лого ок

На 23 януари 2019г. официално приключва подписката за провеждане на референдум за чиста околна среда в Община Русе. Последни подписи ще се съберат от 17 до 19 часа, пред сградата на общината. Крайният срок за събиране на подписи е 24 януари, но данните от подписката се въвеждат в електронен вид и това изисква време.

Подписката ще бъде внесена в Общински съвет – Русе, на 25 януари в 16 часа.

Около 1700 бланки, със събрани подписи, ще бъдат предадени в специална кутия, която ще бъде заключена, след описването на бланките в приемо – предавателен протокол, и ще бъде отваряна само в присъствието на човек от инициативния комитет, за провеждане на референдума.

Законът изисква, данните от подписката да бъдат предадени и в електронен вид. Организаторите ще ги предадат на компак диск, защитен с парола, която ще бъде предоставена единствено на „Гражданска регистрация и административно обслужване“ , при извършване на проверката за налични избирателни права, на подписалите се в Община Русе.

Преди започване на подписката, инициативният комитет е получил писмени разяснения от Комисията за защита на личните данни, за отговорността, която носи и задълженията, които има за опазване на личните данни.

За опазване на личните данни, след предаване на подписката, отговорност ще носи председателят на Общински съвет Русе.

Ето писмото на КЗЛД:

1 2 3

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed